Lugeda on mõnus
2007 / 2008


avalehele 
Kodutööde voor

Tööd palume esaata hiljemalt  9 aprilliks  2008.


KODULEHEKÜLJED (oma kooli rühmale)  

POWERPOINT ESITLUSED (jututoas arutletavale raamatule) 


Punktid töödele palume saata 15 aprilliks.

HINDAMISE JUHEND


12 (kõige kõrgem hinne, kõige parem töö)
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Iga kooli žürii saab anda töödele 1 – 12 punkti.
Kõige parem töö saab 12 punkti, järgmine 10, siis 8 jne.
Igat punkti saab hindamisel kasutada ainult ühel korral.
Kui töid on rohkem kui punkte, siis osa töid jääb punktideta.
Võistluse võidab see töö, mis kogub kõige suurema punktide summa.
Võrdse arvu punktide korral võidab töö, millele on kõige rohkem antud 12 punkti.

Oma kooli õpilaste poolt tehtud töid hinnata ei saa.

Kui üks õpilane on esitanud võistlusele mitu tööd, tuleb siiski arvestada igat tööd eraldi. Seega palume mitte saata meile võimalust valida ise töö, millele meie peame siis punkti andma.


ÜLESANDED


Sellel aastal pakume välja järgmised kodutööde vooru ülesannet. nev.

1. Lugemisrühma kodulehekülg – kujundage oma kooli lugemisrühma kodulehekülg või täiendage juba olemasolevat lehekülge. Koordinaatoritele saatke 17.märtsiks kodulehekülje aadress.


2. PowerPoint esitlused – valige sellel aastal jututoas analüüsitud raamatutest meeldivaim ja koostage selle põhjal PowerPoint esitlus. Meeldetuletuseks võiks vaadata eelmis(t)el aasta(te)l tehtut.


NB! JÄLGIGE VORMISTAMISE NÕUDEID!
Valesti vormistatud nimedega töid kodulehele ei riputata!


    a. PowerPointi pealkiri peab koosnema õpilase nimest ja kooli lühendist.
   Palume töid mitte saata raamatute pealkirjadega.
   Seega näiteks võib töö pealkiri olla:
   kinglaura, KingLaura, KingLauraAltin, LauraAltinKing, LauraKING
   Leidke endale näidistest sobivaim.

    b. Pealkirja palume mitte panna tühikuid, kirjavahemärke ja täpitähti.  Kärt     olgu Kart ja Õie asemel Oie, Ülo võib olla nii Ylo kui Ulo.

    c. Iga lapse töö palun saata eraldi dokumendiga. Palume erinevaid võistlustöid mitte ühte dokumenti kokku panna. Kui laps osaleb kahe tööga, siis töö pealkirjas peaks olema lisatud ka number, näiteks: LauraKing1 ja LauraKing2


EDU!