Lugeda on mõnus
2005 / 2006


avalehele
 
Kodutööde voor

KODULEHEKÜLJED (oma kooli rühmale)

POWERPOINT ESITLUSED (jututoas arutletavale raamatule)


Punktid töödele palume saata 1. aprilliks (ja see ei ole nali).

HINDAMISE JUHEND


12 (kõige kõrgem hinne, kõige parem töö)
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Iga kooli žürii saab anda töödele 1 – 12 punkti.
Kõige parem töö saab 12 punkti, järgmine 10, siis 8 jne.
Igat punkti saab hindamisel kasutada ainult ühel korral.
Kui töid on rohkem kui punkte, siis osa töid jääb punktideta.
Võistluse võidab see töö, mis kogub kõige suurema punktide summa.
Võrdse arvu punktide korral võidab töö, millele on kõige rohkem antud 12 punkti.

Oma kooli õpilaste poolt tehtud töid hinnata ei saa.

Kui üks õpilane on esitanud võistlusele mitu tööd, tuleb siiski arvestada igat tööd eraldi. Seega palume mitte saata meile võimalust valida ise töö, millele meie peame siis punkti andma.


ÜLESANDED


Sellel aastal pakume välja 3 kodutööde vooru ülesannet. Kaks neist on tuttavad juba eelmis(t)est aasta(te)st, kolmas on Tallinna Heleni kooli õpetaja Aire Murru ettepanekul põhinev.

Kõikide tööde esitamise (s.t koordinaatoritele saatmise) tähtaeg on
17.märts 2006.a. NB! Ärge jätke saatmist viimasele minutile! Kontrollige, kas tööd jõudsid õigeks ajaks kohale. Kahju, kui mõne lapse töö jääb tehniliste viperuste tõttu (au)hindamata.


1. Lugemisrühma kodulehekülg – kujundage oma kooli lugemisrühma kodulehekülg või täiendage juba olemasolevat lehekülge. Koordinaatoritele saatke 17.märtsiks kodulehekülje aadress.


2. PowerPoint esitlused – valige sellel aastal jututoas analüüsitud raamatutest meeldivaim ja koostage selle põhjal PowerPoint esitlus. Meeldetuletuseks võiks vaadata eelmis(t)el aasta(te)l tehtut.


NB! JÄLGIGE VORMISTAMISE NÕUDEID!
Valesti vormistatud nimedega töid kodulehele ei riputata!


    a. PowerPointi pealkiri peab koosnema õpilase nimest ja kooli lühendist.
   Palume töid mitte saata raamatute pealkirjadega.
   Seega näiteks võib töö pealkiri olla:
   kinglaura, KingLaura, KingLauraAltin, LauraAltinKing, LauraKING
   Leidke endale näidistest sobivaim.

    b. Pealkirja palume mitte panna tühikuid, kirjavahemärke ja täpitähti.  Kärt     olgu Kart ja Õie asemel Oie, Ülo võib olla nii Ylo kui Ulo.

    c. Iga lapse töö palun saata eraldi dokumendiga. Palume erinevaid võistlustöid mitte ühte dokumenti kokku panna. Kui laps osaleb kahe tööga, siis töö pealkirjas peaks olema lisatud ka number, näiteks: LauraKing1 ja LauraKing2

3. Ristsõnad  - valige sellel aastal jututoas analüüsitud raamatutest sobivaim(ad) ja koostage selle (nende) põhjal ristsõna. Vormistage ristsõnast arvuti abil kaks varianti, nii et üks oleks lahendamiseks sobiv tühi ristsõna ja teine täidetud ristsõna. Vormistamisel ja saatmisel jälgige ka juba PowerPointide ülesande juures olevaid vormistamise nõudeid.

Kuna ristsõnasid on vaid vaadates raske hinnata, siis võtavad koordinaatorid endale õiguse valida selle vooru töödest ise välja parimad. Kui laekub tõeliselt häid ristsõnasid, siis jõuame märtsi lõpus või vahetult aprilli alguses (enne lõpupidu) korraldada ristsõnade lahendamise võistluse. Jälgige teateid koduleheküljel ja foorumis!

EDU!