HINDAMISE JUHEND


12 (kõige kõrgem hinne, kõige parem töö)
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Iga kooli žürii saab anda töödele 1 – 12 punkti.
Kõige parem töö saab 12 punkti, järgmine 10, siis 8 jne.
Igat punkti saab hindamisel kasutada ainult ühel korral.
Kui töid on rohkem kui punkte, siis osa töid jääb punktideta.
Võistluse võidab see töö, mis kogub kõige suurema punktide summa.
Võrdse arvu punktide korral võidab töö, millele on kõige rohkem antud 12 punkti.

Oma kooli õpilaste poolt tehtud töid hinnata ei saa.

Kui üks õpilane on esitanud võistlusele mitu tööd, tuleb siiski arvestada igat tööd eraldi. Seega palume mitte saata meile võimalust valida ise töö, millele meie peame siis punkti andma.

Iga kool saab saata ainult ühe komplekti hindeid. Koolil on õigus otsustada, kuidas nad koolisiseselt hindamise korraldavad.