Lõpupidu Palivere Põhikoolis
Tagaotsimiskuulutus


Käesolevaga kuulutame tagaotsitavateks kõik
projektis "Lugeda on mõnus" osalenud vaprad kauboid.
Kes enda või oma kaaslased ülalolevalt fotolt ära tunneb,
sellel palutakse ilmuda reedel, 14.mail kell 15.00
Palivere Põhikooli, et kõigist oma ajavahemikus
oktoober 2003 kuni mai 2004 sooritatud tegudest aru anda.

Kaasa hobune!
Relvi peale ei panda!


Just sellise tekstiga kummaline kuulutus jõudis Interneti vahendusel mai alguses kõigisse 2003/2004. õppeaastal projektis “Lugeda on mõnus” osalenud koolidesse. Anname selgitusi. Nimelt kutsuti sel kombel  “Lugeda on mõnus” rühma liikmeid 14. mail Palivere Põhikooli projekti vesternstiilis lõpupeole.


Sompus ja vihmase ilma kiuste õnnestus 9 kooli õpilastel peaaegu õigeaegselt kohale jõuda. Tallinlasi ei suutnud heidutada ka buss, millel – nagu sõidu ajal selgus – ruudupühkijad kuidagi tööle ei tahtnud hakata.

Koguneti kooli saali, kaasa võetud hobused paigutati lavale toimuvat pealt vaatama. Seejärel said tervituseks sõna Palivere kooli õpilased. Edasi kohtusid lapsed kirjanik Aidi Vallikuga, kuna tema raamatuid analüüsitakse jututoas juba teist aastat ning Palivere on ka kirjaniku kunagine kodukoht. Kirjanik rääkis, kuivõrd on tema raamatutes kajastatud reaalses elus asetleidnud sündmusi ning kust tasuks otsida tegelaste prototüüpe. Pärast küsimustele vastamist lasti kirjanik tänulikult koju  oma sünnipäevakülalistele salatit lõikuma ning peatselt söödi ka ise kooli sööklas maitsvat lõunasööki.

Seejärel toimus kirjandusküsimustega teadmiste rada, mis vihmase ilma tõttu tuli paraku läbi viia koolimajas. Õpetajad said korraks kohvilauas hinge tõmmata, siis tuli neil hakata ülesannete vastuseid kontrollima.

Peo kõrghetked jõudsid kätte tänu üllatuskülalistele – tõelistele kauboidele. Koolisaalist sai hetkega Metsiku Lääne kõrtsituba, kust ei puudunud ka püssipaugud ja laipki. Veidi hiljem jutustas AK uudistetoimetaja ja Holster klubi eestvedaja Vahur Lauri õpilastele elust Metsikus Läänes. Siis said poisid vaadata relvanäitust ja tüdrukud harjutada pärltikandi tegemist. Loomulikult tahtsid kõik noored kauboid päris kauboide ja tõelise varustusega  pildile pääseda. Fotoaparaatide sähvatustel ei tahtnud ega tahtnud lõppu tulla. Õpetajadki ei pääsenud.

Kohtumise lõpus premeeriti 2003/2004. õppeaastal tublimaid projektis osalejad. Tänu headele sponsoritele saadi auhindu paljudes erinevates kategooriates, isegi uhkemad hobused ei jäänud märkamata.

Pidu lõppes ühise linetantsuga.  Heatujuliselt asuti koduteele. Tallinna omadel polnud tahtmist enam “eurobussi” mugavuste üle nurisedagi.

Täname Palivere kooli õpilasi ja nende õpetajat toreda peo korraldamise eest!