Lugeda on mõnus
2006 / 2007


avalehele


 

LOM-i  2006/07. aasta avalöök on antud
20. oktoobril 200620. oktoobril toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis projekti „Lugeda on mõnus” 7. hooaja avaüritus.


Käesoleval sügisel alustas 10 kooli, kellest 7 võttis osa 1. kohtumisest. 2006/2007.õ-a tuleb töine Rakke Gümnaasiumil (7.aastat projektis), Nõmme Gümnaasiumil (7.a), Tartu Hiie Koolil (6.a), C.R. Jakobsoni nimelisel Gümnaasiumil (5.a), Tõrva Gümnaasiumil (3.a); kahjuks ei saanud tulla Kadrina Keskkool (3.a), Tallinna Heleni Kool (6.a), Tallinna Rahumäe Põhikool (5.a).

Sügiseti on tavaks saanud, et õpilased alustavad või uuendavad omavahelist suhtlemist, käivad ekskursioonil, tutvumaks projektis osalevate koolide õpilaste kodukohtade vaatamisväärsustega, saavad nuputamisülesandeid lahendada ning lõpuks lõõgastuda diskorütmide saatel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium eesotsas õpetajate Mare Hallopi ja Inge Postiga alustas oma 6. hooaega teiste koolide võõrustamisega, avaürituse organiseerimisega. Keset koolipäeva hakkasid väikelinna kooli juurde saabuma bussid vabariigi eri paigust. Et oma õpilaste õppetööd mitte segada ja külalistele põnevust pakkuda, suunduti Raja talu miniloomaaeda. Giidideks olid Hardo Pajus 11.r klassist (projektis 6. aastat, suviti teebki seda tööd) ja Imbi Teemant 12.r klassist (oma kodus, suviti samas tööl), Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased. Projektlasi üllatas, et nad võisid loomi katsuda ja paitada. Kes aga liiga julgelt suhtlema tahtis hakata, võis ponilt saada kabjaga, kui need omavahel armukadetsema hakkasid, lamba käest nügida, hanelt pragada või jääda varbaidpidi kitse sõra alla. Kõndides tuli hoolega jalge ette vaadata, et loomade „miiniväljalt” võitjana, ilma trofeeta, tagasi tulla või lehmakook puutumata jätta.

Kõhud täis söödud, algas viktoriin (segavõistkondadele), mille küsimuste vastused sai ekskursioonil kuuldust ja koolimaja seintelt stendidelt-plakatitelt, mis tuli aga ise üles leida. Seega oli tähelepanelikkus ühendatud orienteerumisega.

Tervitussõnad kokkutulnuile laususid Saarde valla haridusnõunik Evald Tamsalu ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Aarne Link. Lusti tuli pakkuma algklasside rahvatantsurühm.

Kuna oktoobris on õpetajate päev, oli igal rühmal vaja 5-7 minuti jooksul näidata, kuidas nende koolis mõni tund toimub ja/või õpetaja töötab. Lavalt sai näha nagu mitmevaatuselist näidendit erinevate „näitetruppide” esituses. Ei puudunud äratundmisrõõm ja kohati kostvad naerupahvakud nii esinejate kui publiku hulgast. Imetleti Tartu Hiie Kooli muusikatundi, kus laulusõnad tõlgiti viipekeelde.

Enne diskotamist ja kringlisöömist tegid Mare Hallop ja Inge Post kokkuvõtted viktoriinist ja tänasid kohal olevate koolide õpetajaid, kellele jääb kohtumisest mälestuseks trükisoe Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasalmanahh. (NB! Õpilased, küsige ka vaadata!)

Õpetaja Mare
LOMKiNG-ist

 

Päevakord:

12.00-12.30           Kogunemine KiNG-i saali

12.30-14.30           ekskursioonid miniloomaaeda (Imbi,    
  Hardo)

14.30-15.00            lõuna KiNG-i koolisööklas

15.00- 16.00           võistlusmängud, viktoriinid koolimajas    
                               orienteerumisega

16.30-17.30            koolide esinemine etteantud teemal

17.30-                     Kokkuvõtted võistlustest, sõnavõtud

…..                         Järgneb disko

Korraldaja võtab õiguse teha päevakorras muudatusi!

Toetajad