Lugeda on mõnus
2004 / 2005tagasi
Koduvooru ülesanded

KODULEHEKÜLJED (oma kooli rühmale)

POWERPOINT ESITLUSED (jututoas arutletavale raamatule)


   Tööd palume saata hiljemalt  29. märtsiks aadressile lom@lom.edu.ee
 
Punktid töödele palume saata 13. aprilliks.


Koduvooru tulemusedVORMISTAMINE

PowerPointi pealkiri peab koosnema õpilase nimest ja kooli lühendist.
Palume töid mitte saata raamatute pealkirjadega.

Seega näiteks võib töö pealkiri olla:
kinglaura, KingLaura, KingLauraAltin, LauraAltinKing, LauraKING

Leidke endale näidistest sobivaim.

Paelakirja palume mitte panna tühikuid, kirjavahemärke ja täpitähti.  Kärt olgu Kart ja Õie asemel Oie, Ülo võib olla nii Ylo kui Ulo.

Iga lapse töö palun saata eraldi dokumendiga. Palume erinevaid võistlustöid mitte ühte dokumenti kokku panna. Kui laps osaleb kahe tööga, siis töö pealkirjas peaks olema lisatud ka number, näiteks: LauraKing1 ja LauraKing2
HINDAMISE JUHEND12 (kõige kõrgem hinne, kõige parem töö)
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Iga kooli žürii saab anda töödele 1 – 12 punkti.
Kõige parem töö saab 12 punkti, järgmine 10, siis 8 jne.
Igat punkti saab hindamisel kasutada ainult ühel korral.
Kui töid on rohkem kui punkte, siis osa töid jääb punktideta.
Võistluse võidab see töö, mis kogub kõige suurema punktide summa.
Võrdse arvu punktide korral võidab töö, millele on kõige rohkem antud 12 punkti.

Oma kooli õpilaste poolt tehtud töid hinnata ei saa.

Kui üks õpilane on esitanud võistlusele mitu tööd, tuleb siiski arvestada igat tööd eraldi. Seega palume mitte saata meile võimalust valida ise töö, millele meie peame siis punkti andma.

Iga kool saab saata ainult ühe komplekti hindeid. Koolil on õigus otsustada, kuidas nad koolisiseselt hindamise korraldavad.