Lugeda on mõnus
2010 / 2011


avalehele
  

Avapidu

12. novemgril Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis

Et projektlased alustavad iga hooaega ühiskohtumisega, siis sellesügisene kokkusaamine, mis toimus 12. novembril, on eriliselt tähenduslik: korraldav kool Kilingi-Nõmme Gümnaasium alustas 10. hooaega, projekt on tegutsenud 10 aastat ja lõpusirgele hakkab jõudma käesolev lugemisaasta. Kõike seda silmas pidades kutsus võõrustav kool külla luuletaja Contra, kellele anti esinemisvõimalus koguni kahel korral: gümnasistidele koolipäeva lõpus ja projektilastele õhtupoolikul.

Contra oskas oma esinemise teha mitmekesiseks, hoidmaks kuulajaid pidevalt tähelepanelikena: ta liikus, laulis, rokkis, jutustas lugusid ja deklameeris. LOM-ikad tellisid lisaloo, laulu „Erisaatest“. Pärast esinemist oli võimalus rikkamaks saada mõne luuleteose võrra, mida kaunistada luuletaja autogrammiga.
 
Igal kostitajal on kombeks tutvustada teistele oma kodukanti, nii tegi neli gruppi jalgsimatka uduvihmases Kilingi-Nõmmes. Nähtu-kuuldu põhjal tuli hiljem saalis vastata viktoriiniküsimustele.

Tegusamaks ja põnevamaks muutsid päeva töötoad, mida juhendasid kaheksa õpetajat gümnaasiumist ja üks muusikakoolist. Õpitut-katsetatut näitasid kõik töötubade seltskonnad hiljem saalis ka teistele. Imestama pani, kui mitmekülgne kava publikule esitati. Arvutiklassis tegutsenud töötuba alustas ürituse välkajalehe koostamist, mis päeva lõpuks õnnestus kokkugi panna. Viimased lahkujad said lehe kaasa, varasematele otsustati see e-postiga saata.

Piduliku ja töise päeva lõpus tänati õpetajaid-projektijuhte Contra autogrammiga tänukirja ja meenetega, tunnustati õpilasi (AASTATE AGAR), kes on projektis mitu aastat aktiivselt kaasa löönud. Autasustamisele kuulusid töötubade juhendajad ja viktoriinivõitjad.


Päevaplaan:

12.45-13.00 kogunemine KiNG-i saali
13.00 - 14.45 (15.00) väike jalgsimatk ümbruses
14.45 - 15.20 lõunasöök koolisööklas
15.20- 16.30 tervitus + kohtumine Contraga
16.30 - 17.15 tegevus erinevates töötubades
17.15 - 18.00 kaaslastele esinemine töötoas õpituga
18.00 - 18.30 viktoriin matkal nähtust-kuuldust
18.30 - 19.00 kokkuvõtted, tänamised
 19.00 - .....    näksilaud

PALVE: Iga kool kujundab-kirjutab A4 lehele  ja on valmis tutvustama oma koolis toimivat gruppi/toimuvat tegevust (viimased 10 aastat). Materjalid soovin varem kätte, et kujundada stendi (käsitsijoonistused, kleepimised, kirjutised jne), Kilingi-Nõmme gümnaasiumi postiaadressile. Elektroonilise materjali saab saata Mare Hallopile (3. novembriks). Nimetage oma kooli õpilastest 2-3 tõelist tegijat (nn AASTATE AGAR). (Need, kes on uued, võiks tutvustada oma kooli ja meiega liituvat uut LOM rühma.)

KOOL

AASTATE AGARAD

TÕRVA

KARL KARPOV, KEVIN SULTS, ARDO JUURIKAS

KADRINA

MAIBRIT PUUSEPP ja KAROLINA ORAV.

RAKKE

MAALI PRUUL, ELENA AUL

VILJANDI

RUTH SCHIHALEJEV

KILINGI-NÕMME

KITA-LY REMMELGAS, KENTER KIRSCHBAUM, GREG HALLOP

TARTU HIIE

MERILIN MERESAAR, EGLE-SIGRID UUSTAL

LAAGRI

LIIS KÕND, BRITTA LIIVAMAA

VÕHMA

GEA, HANNA KATA, AGNES

ÕISMÄE

DAŠA, KARINAToetajad 2010/2011